מגנא - הנחיות התקנה

להתקנת הרכיבים הנדרשים לעבודה במגנא יש ללחוץ על הקישור הבא:
https://install.magna.isa.gov.il/report

שימו לב: כדי להיכנס לאתר ההתקנה יש להזדהות בעזרת טוקן.

 

 

מערכת יעל - הנחיות התקנה

להתקנת הרכיבים הנדרשים לעבודה במערכת יעל בלבד יש ללחוץ על הקישור הבא:
http://install.yael.isa.gov.il/yael

שימו לב: קישור זה מיועד למשתמשי מערכת יעל שאינם מדווחים בנוסף במערכת מגנא.
אם אתם גם מדווחים במגנא - אנא היכנסו לקישור הראשון.