מגנא אתר טופס - הנחיות התקנה
אתר טופס מצריך התקנת רכיב תוכנה, המאפשר ניצול כל הפונקציונליות של האתר.
בכדי לפשט את תהליך ההתקנה, אתר טופס כולל שירות התקנה אוטומטי לרכיב הנדרש.
ההוראות המצוינות לעיל צריכות להתבצע פעם אחת בלבד לכל אורך חיי המערכת.


דרישות מוקדמות
תהליך ההתקנה מחייב את קיום הדרישות הבאות:

1. מערכת הפעלה
אתר טופס תומך במערכות ההפעלה הבאות בלבד:
Windows XP 32bit (עם SP3 ומעלה)
Windows 7 32bit

2. דפדפן Internet Explorer גירסה 7.0 או 8.0
ניתן לבדוק את מספר הגירסה בתפריט העזרה (Help) כאשר בוחרים באודות (About) שנמצא בתחתית התפריט.
במידה ומותקנת גירסה קודמת של הדפדפן ניתן להוריד גירסה מתאימה בכתובת: http://www.microsoft.com/downloads

3. הרשאות
3.1 הרשאות של אדמיניסטרטור בתחנת הקצה
הרשאות אלו נדרשות לצורך התקנת ה-Token ורכיב הדיווח. יש לוודא שה-Token לא מחובר למחשב בעת ההתקנה.
3.2 יכולת התקנה מרוחקת
יש לפנות לאיש ה-System שבחברה לצורך הגדרת הרשאה זאת.
3.3 יכולת הפעלת והתקנת רכיבי Active-X
יש לוודא מול איש ה-System או התקשורת שאפשרות זאת אינה חסומה מה-Firewall של האירגון.

הגדרות מקומיות לפני תהליך ההתקנה
בכדי לאפשר את תהליך ההתקנה האוטומטי ואת העבודה באתר טופס יש לבצע את ההגדרות הבאות:

1. פתח את הדפדפן.

2. לחץ על תפריט כלים (Tools) > לחץ על אפשרויות אינטרנט (Internet Options).

3. בחר בסימניה כללי (General) > תחת הכותרת Browsing history:
3.1 לחץ על הגדרות (Settings) > בחר באפשרות בכל ביקור בדף (Every time I visit the webpage) > לחץ על אישור (OK).
3.2 לחץ על מחיקה... (...Delete) > יש למחוק Temporary Internet files > לחץ על אישור (OK).

4. בחר בסימניה אבטחה (Security) > בחר את הסימון הירוק של אתרים מהימנים (Trusted Sites).

4.1 לחץ על אתרים (Sites).
4.1.1 הורד את ה V [במידה ומסומן] מתיבת הבחירה בתחתית המסך.
4.1.2 בתיבת ההזנה הראשונה מלמעלה יש להזין את הכתובות הבאות, אחת בכל פעם, וללחוץ על הוסף (Add) עבור כל כתובת:
http://install.magna.isa.gov.il
http://tofes.magna.isa.gov.il
4.1.3 לחץ על סגור (Close)

4.2 לחץ על מותאם אישית... (...Custom level).
4.2.1 במסך שנפתח יש לסמן אפשר (Enable) בכל האפשרויות שבקטגוריה ActiveX controls and plug-ins.
 
4.2.2 לחץ על אישור (OK)

5. בחר בסימניה מתקדם (Advanced) > בחר בקטגוריה אבטחה (Security).
5.1 יש לסמן ב-V את: Allow active content to run in files on My Computer
5.2 יש לסמן ב-V את: Do not save encrypted pages to disk
5.3 לחץ על אישור (OK).


התקנת רכיב
להפעלת ההתקנה נא לחץ על לחצן ההתקנה:
שים לב: במידה ובתהליך ההתקנה מוצגות הודעות, לחץ על כפתור "אשר"

לאחר ההתקנה
1. לכניסה לאתר טופס לחץ כאן
2. אם לאחר הכניסה לאתר, מופיע פס צהוב לאישור Add-on (אקספלורר 8), יש לבצע את הפעולות הבאות באופן חד פעמי:
2.1 לחץ על הפס הצהוב.
2.2 בתפריט שנפתח בחר באפשרות Run Add-on.
2.3 בחלון שנפתח לחץ על Run.